top of page

Kreativitet är den energi som driver både forskning, konst och näringsliv framåt. Kreativitet är lika med skapande; kort och koncist handlar det om att lära sig fånga upp ens flyktiga inspiration - och göra något med den. Ur ett företags synvinkel är det avgörande att ha kreativa, innovativa, konstruerande personer i sin organisation. Mänsklig skaparkraft vidgar tankens rum. Det ger glädje, mening och driv, samt erövrar unik kunskap och genererar nya produkter och tjänster. 

Jag har spenderat de senaste 20 åren med att på olika sätt utöva eller studera musik, vilket inneburit en nästan daglig djupdykning i kreativt skapande. Med utgångspunkt i egna erfarenheter har jag tittat närmare på den kreativa processen och utvecklat metoder för att häva blockeringar och effektivare försätta sig i ett kreativt tillstånd.

Vill du veta mer, få prisförslag eller boka in mig på ditt företag? Kontakta mig! jenny.soovik@gmail.com 

Jag är föreläsare, coach och musikskapare från Göteborg med ett certifikat i coaching från Schill Coaching/Family Lab samt en kandidatexamen i improvisation från Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs universitet. När jag inte coachar gör jag musik och ger ut under namnet Paperwing. Jag jobbar även periodvis med undervisning kring ämnen som skapande och kulturbranschen.

I mitt arbete gifter jag samman coachingmetoden med mina erfarenheter av personlig utveckling och kreativt arbete från över 15 år som frilansande musikskapare och kulturentreprenör. Jag strävar efter balans mellan reflektion och agerande, att vänta in och att pusha framåt, då jag jag vet att båda dessa poler är nödvändiga för en långsiktig och hållbar utveckling. Som coach bidrar jag med perspektiv, struktur och kunskap, och hjälper dig att utveckla just din unika potential på vägen mot att bli den människa du vill vara.

Coaching är en samtalsmodell som bygger på att hjälpa personer att hitta sina egna svar, att använda sig av erfarenheter på ett konstruktivt sätt samt hjälpa till att tydliggöra vägen framåt. Det är en approach som kan vara mycket kraftfull, och som är applicerbar på i stort sett alla situationer. 

 

Under 2020 utbildade jag mig till certifierad coach hos ABLC/Family Lab i Göteborg, med extra fokus på ansvarsfullt ledarskap och kommunikation. Utbildningen väver samman coachingmetoden med läran från författaren Jesper Juul, vilken bygger på att skapa sunda och utvecklande relationer inom såväl familj som i arbetssituationer. Den här delen av utbildningen har inneburit en djupdykning i det mänskliga sinnelaget, där jag på ett ingående plan fått granska grundläggande mänskliga områden så som kommunikation, konflikthantering, autenticitet, ansvar och ledarskap.

Green Leaves
bottom of page