top of page

Jag vet att många människor idag inte använder sin fulla potential. Vi har alla våra egna unika talanger, och när vi lever ett liv där de inte helt får komma till uttryck kan vi uppleva en viss tomhet eller otillfredsställelse. Men jag vet också att detta är fullt möjligt att ändra på. 

Jag har länge varit intresserad av att arbeta med samtal och att hjälpa människor utvecklas. Intresset för samtalsprocessens kraft har växt fram i takt med att jag själv, på ett personligt plan, har fått observera dess effekt. Att ha någon att bolla tankar med, och få hjälp med utomstående perspektiv, har varit avgörande för mig i min egen personliga utveckling.

lite om: Kreativitet

Kreativitet är den energi som driver både forskning, konst och näringsliv framåt. Kreativitet är lika med skapande - och ett sätt att ta kommando över sitt eget liv och skapa sin egen värld. Det rör vår attityd till oss själva och till vår omvärld. Kort och koncist handlar det om att lära sig fånga upp ens flyktiga inspiration - och göra något med den. Tro det eller ej, men detta är faktiskt en process man kan öva upp och bli riktigt bra på. 

 

Inom näringslivet vaknar intresset för dessa frågor. Begreppet Kreativa Näringar är numer utbrett och har blivit ett samlingsbegrepp för skapande näringar som har sin utgångspunkt i kultursektorn (KKN). Ur ett företags synvinkel vill man gärna ha kreativa, skapande, konstruerande personer i sin organisation. Mänsklig skaparkraft vidgar tankens rum, erövrar unik kunskap och genererar nya produkter och tjänster.

lite om: Coaching

Coaching är en samtalsmodell som bygger på att hjälpa personer att hitta sina egna svar, att använda sig av erfarenheter på ett konstruktivt sätt samt hjälpa till att tydliggöra vägen framåt. Det är en approach som kan vara mycket kraftfull, och som är applicerbar på i stort sett alla situationer. 

 

Under 2020 utbildade jag mig till certifierad coach hos ABLC/Family Lab i Göteborg, med extra fokus på ansvarsfullt ledarskap och kommunikation. Utbildningen väver samman coachingmetoden med läran från författaren Jesper Juul, vilken bygger på att skapa sunda och utvecklande relationer inom såväl familj som i arbetssituationer. Den här delen av utbildningen har inneburit en djupdykning i det mänskliga sinnelaget, där jag på ett ingående plan fått granska grundläggande mänskliga områden så som kommunikation, konflikthantering, autenticitet, ansvar och ledarskap.

Creative Coaching

I mitt arbete gifter jag samman coachingmetoden med mina erfarenheter av personlig utveckling och kreativt arbete från över 15 år som frilansande musikskapare och kulturentreprenör. Jag strävar efter balans mellan reflektion och agerande, att vänta in och att pusha framåt, då jag jag vet att båda dessa poler är nödvändiga för en långsiktig och hållbar utveckling. Som coach bidrar jag med perspektiv, struktur och kunskap, och hjälper dig att utveckla just din unika potential på vägen mot att bli den människa du vill vara.

Green Leaves
bottom of page